Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer

1. Voorwoord

Deze algemene vervoersvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) regelen het gebruik van taxidiensten aangeboden door (hierna “Wij” of “het Bedrijf”). Door een rit te boeken via onze website, accepteert u deze Algemene Voorwaarden.

2. Reserveringen

2.1 Reserveringen kunnen online worden gemaakt op onze website of telefonisch.

2.2 De Klant moet volledige en nauwkeurige informatie verstrekken bij het boeken. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten die voortvloeien uit onjuiste informatie verstrekt door de Klant.

3. Tarieven en Betaling

3.1 Tarieven worden berekend op basis van afstand en reistijd, volgens de tarieven die gelden op het moment van boeken.

3.2 Betaling kan worden gedaan met een creditcard, contant, of met een andere door het Bedrijf geaccepteerde betaalmethode.

3.3 Elke annulering van een reservering kan annuleringskosten met zich meebrengen, volgens de voorwaarden die op onze website zijn aangegeven.

4. Vervoersvoorwaarden

4.1 De Klant moet klaarstaan op het afgesproken tijdstip en plaats bij het boeken.

4.2 In geval van vertraging van de Klant zal de chauffeur een redelijke periode wachten, waarna het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om de reservering te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

4.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de veiligheidsregels en instructies van de chauffeur tijdens de rit. Elk ongepast of illegaal gedrag kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de dienst zonder terugbetaling.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Het Bedrijf zet zich in om een veilige en betrouwbare vervoersdienst te bieden. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, ongevallen of incidenten buiten haar controle.

5.2 In geval van verlies of schade aan de eigendommen van de Klant tijdens het vervoer, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt, behalve in gevallen van bewezen schuld van de chauffeur.

6. Persoonsgegevens

6.1 Persoonlijke informatie van de Klant die tijdens het boeken wordt verzameld, wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website.

7. Klachten

7.1 Eventuele klachten over de dienst moeten schriftelijk worden ingediend bij het Bedrijf binnen 14 dagen na de datum van de rit.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

8.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht na publicatie op onze website.

9. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

9.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

9.2 In geval van geschil zijn de rechtbanken van [Brussel /gebied] uitsluitend bevoegd.